Sortering

Det er vigtig, at at vi sorterer vort affald korrekt for at kunne opnå den betydelige reduktion af lossepladsafgifterne vi får, hvilket har direkte sammenhæng med kontingentets størrelse.

IKKE omfattet af ordningen

 • Større mængder byggeaffald, fliser mv.
 • Elektronik / radioer mv.
 • Kemi/maling/batterier – disse må bortskaffes på anden vis evt. miljøbil el. KARA
 • Aviser/blade samt glas/flasker – Afleveres i egne indsamlingsbeholdere
 • Ikke brændbart affald

OMFATTET af ordningen:

Grønt Affald (GA) til flis/kompostering:

 • Grene (gerne bundtet)
 • Stød
 • Hækklip/græs/blade i papirsække

Brændbart Affald (BA)

 • Træ
 • Møbler
 • Pap
 • Plast, der ikke indeholder PVC mv.

Jern / Metal (JM)

 • Cykler
 • Plæneklippere
 • Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner

Affaldet skal anbringes ved de på kortet under “Pladserne” anviste pladser. Tag venligst hensyn til andre, således at vi undgår lugtgener, tilsnavsning/forurening, samt skader på forbipasserende og børn, der kan komme til affaldet.

Selvom vognmanden er blevet bedt om at feje efter læsning, må I gerne hjælpe til hvis der ligger rester, så det ikke alene er en belastning for de parceller, hvor bunkerne er placeret.
Affaldet bør først placeres på søndage før afhentningsdagene.