Sortering

Det er vigtigt, at vi sorterer vort affald korrekt. Det betyder bl.a. at haveaffald IKKE må lægges i bunken med brandbart og der må IKKE være plasticposer i bunken med haveaffald.

IKKE omfattet af ordningen:

 • Større mængder byggeaffald, rockwool, fliser mv.
 • Elektronik / radioer /elektriske apparater med freon såsom køleskab og fryser
 • Kemi/maling – disse skal bortskaffes som farligt affald enten via kommunens røde kasse eller ved selv at køre på genbrugspladsen (kan kun afleveres, når der er åbent)
 • Aviser/blade og glas – Afleveres i egne indsamlingsbeholdere
 • Ikke brændbart affald
 • Batterier – bortskaffes jf. kommunens anvisninger

OMFATTET af ordningen:

Grønt Affald (GA) til flis/kompostering:

 • Grene (gerne bundtet)
 • Stød
 • Hækklip/græs/blade og ukrudt – puttes i de uddelte komposterbare papirsække

Brændbart Affald (BA)

 • Træ
 • Møbler
 • Pap som ikke kan være i egen indsamlingsbeholder
 • Plast, der ikke indeholder PVC mv.

Jern / Metal (JM)

 • Cykler
 • Plæneklippere
 • Havegrill i jern/metal
 • Fælge fra biler UDEN dæk (dæk SKAL tages af og afleveres på genbrugspladsen)
 • Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner (kræver at tromle og bund er af metal)

Affaldet skal anbringes ved de på kortet under “Pladserne” anviste pladser. Tag venligst hensyn til andre, således at vi undgår lugtgener, tilsnavsning/forurening, samt skader på forbipasserende og børn, der kan komme til affaldet.

Selvom vognmanden er blevet bedt om at feje efter læsning, må I gerne hjælpe til hvis der ligger rester, så det ikke alene er en belastning for de parceller, hvor bunkerne er placeret.
Affaldet bør først placeres på søndage før afhentningsdagene.