Pladser

Det er vigtigt, at vi sorterer vort affald korrekt for at kunne opnå den betydelige reduktion af lossepladsafgifterne vi får, hvorfor vi beder om at I checker reglerne under “Sortering” og anbringer affaldet på pladserne vist i kortet herunder:

Signaturforklaring:
JM      Jern og metal
GA     Grønt affald
BA     Brandbart affald
IBA.   Ikke brandbart affald

GA/1  Grønt affald ved husnummer 1

 

Pladser

VejnavnHus nrAffaldstype
Bygmarken1-3IBA
Bygmarken9-14BA
Bygmarken6-8GA
Havremarken3BA
Havremarken11/20JM
Havremarken16GA
Havremarken8IBA
Hjortlund1JM
Hjortlund12GA
Merringgårdsvej7BA
Merringgårdsvej11JM
Merringgårdsvej4GA
Stenlandsvej2BA
Stenlandsvej5IBA
Stenlandsvej58JM
Stenlandsvej50-52BA
Stenlandsvej27GA
Stenlandsvej36-38BA
Stenlandsvej21GA
Stenlandsvej26-28IBA
Stenlandsvej15-17JM
Stenlandsvej18BA
Stenlandsvej9GA
Stenlandsvej7GA
Stenlandsvej35IBA
Toftemarken2GA